Informasjon til beboere

Om styret

Styret ønsker dere velkommen til borettslagets nye hjemmesider. Den har blitt opprett for å dele informasjon og nyheter. Samt være et supplement til borettslagets side på Facebook.

Er det noe du lurer på eller at det er noe som mangler så ta kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet!

Om forretningsfører

Borettslagets forretningsfører er Nordberg Eiendomsforvaltning AS. Forretningsfører bistår oss med oppgaver knyttet til eierskifter, økonomi, regnskapsoppfølgning, samt utstedelse og innkreving av felleskostnader.

Kjøper eller selger du en seksjon i borettslaget så er det viktig å sørge for at forretningsfører får rask beskjed mht eieroversikt, beboerlister og felleskostnader. Snakk med megler eller forretningsfører for mer informasjon om eierskifter.

For spørsmål vedrørende felleskostnader og fakturering av disse så ta kontakt med forretningsfører på 22 64 61 20 eller på e-post POST@NORDBERG-EIENDOM.NO

Parkering i garasje og gjesteparkering:

Alle beboere har en fast parkeringsplass til rådighet i garasjeanlegget. Dersom du lurer på hvilken plass som tilhører deg, ta kontakt med en i styret.

Det er viktig å holde god orden på parkeringsplassen. Dersom du har dekk i garasjen skal disse være hengt opp. Plassen skal være ryddig og det skal ikke ligge søppel eller andre løse gjenstander på plassen.

 

Bestilling av nytt parkeringskort koster 500,- per kort (kostpris fra UniPark). Bestilles ved å kontakte styreleder. 

 

Gjester for gjesteparkeringen kan i dag registreres via nettsiden https://unum.vestpark.no , APP eller ved bruk av gjestekort. Vi anbefaler bruk av APP. For å kunne gjøre dette må du først være registrert.

 

El-bil:

Det er lagt til rette for el-bil lading på samtlige parkeringsplasser. Kontakt Aneo for å ta i bruk tjenesten.

 

Gjester:

Det er anlagt en gjesteparkering på sørsiden av Lunden 30, ved siden av innkjørselen til garasjeporten. I tillegg til dette er det også en gjesteparkering nord for Lunden 38.

 

Ellers er det vanlige regler for gateparkering.

Husk å legge igjen besøkskort godt synlig i vinduet i den besøkendes bil, eller bruk nettsiden. Beboere kan ikke parkere på disse plassene. Parkeringsvakter sjekker jevnlig plassene og gir gebyr ved overtredelse.

 

Ved tap av gjestekort, kontakt styret for å bestille ny (kan påløpe kostnad). Ellers anbefaler vi at gjester registreres elektronisk for enkelhetens skyld. 

 

gjesteparkering

 

Renovasjon:

 

Oslo kommune har kildesortering av avfall og det har vi også her i vårt borettslag.


Utenfor Lunden 24/26 er det plassert en søppelbod med kontainere for papp og restavfall. I tillegg er det plasserte flere søppelboder rundt på området.
Husk at dersom en kontainer er full, finn en kontainer med ledig plass. Ikke sett søppel på toppen av kontaineren eller på gulvet.

For mer informasjon om sortering klikk her: Avfallshåndtering 

For større avfall henvises det til Haraldrud gjenbruksstasjon på andre siden av RV163. Beboere i Oslo kan levere inntil 3 kubikk avfall fra privathusholdning. For mer informasjon trykk her.

 

Internett og TV

 

TV og internett er i dag innbakt i felleskostnadene gjennom en avtale med Telia.

Inkludert er 30 TV-poeng og 100/100 Mbps internett, med mulighet for å endre på Min Side uten kostnad (raskere internett, mindre TV, eller omvendt, flere TV-poeng, lavere fart på internett).

Om du har andre spørsmål kontakt Telia på 924 05 050. NB! Det er også mulig å gjøre tilpasninger på Min Side på telia.no.

 

Brann

 

Ved brann skal brannvesenet varsles umiddelbart. Dette gjøres på

telefon 110.

Ved brann vil branndører i garasjen stenges og de eneste utgangene fra

garasjen er via dørene. Ikke gå ned i garasjen for å kjøre ut bilen

 

Vannlekkasje

 

Ved vannlekkasje må beboer straks iverksette forebyggende tiltak.

  • Skru av hovedvannkranen til leiligheten. Denne er i taket på badet over dusjen.

  • Kontakte rørlegger for å få stoppet vannlekkasjen

  • Varsle styret som vil varsle vaktmester og borettslagets forsikringsselskap.

  • Informere naboer hvis det er en omfattende lekkasje

  • Melde vannskaden til eget/andelseier forsikringsselskap

 

RørleggerSentralen i Brobekkveien er også et alternativ, men uten avtale med oss. Tlf: 23 03 54 00

 

Vaktmester

 

Borettslagets vaktmestertjeneste utføres av ISS. Ved akutte situasjoner kan ISS kontaktes på vakttelefon 23 17 22 00. Styret må informeres dersom vaktmester er kontaktet i en akutt situasjon.

Styret gjør særlig oppmerksom på at vaktmesteravtalen ikke dekker alle typer henvendelser og at den enkelte andelseier som rekvirerer vaktmester må selv dekke oppdraget. Dette kan skje også når henvendelsen går via styret. Vi oppfordrer derfor den enkelte om å ta kontakt med styret dersom det er behov for vaktmestertjenester.

 

Brannsikkerhet

 

Som beboer er du forpliktet til å ha fungerende brannvarsler og brannslange/pulverapparat i leiligheten.

Det er krav om to røykvarslere i alle boliger større enn 60 kvadratmeter.

Styret har gått til innkjøp av røykvarslere, trenger du dette kontakt styret ved hjelp av skjemaet nederst på siden.

Ved brann vil branndører i garasjen stenges og de eneste utgangene fra garasjen er via dørene. Ikke gå ned i garasjen for å kjøre ut bilen.

 

Husk at du som beboer er forpliktet til å ha brannvarsler og brannslange/pulverapparat i leiligheten og at dette skal virke.

 

Det er utarbeidet en branninnstruks som kan leses her https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/styret/public/5e1cfba44106d1.57885774.docx

 

Fjernvarme

 

Fjernvarme leveres av Fortum Varme Oslo. Dette dekker både radiatorer og varmtvann.

For feilmeldinger ring 22 43 59 80.

 

Radiatorer

 

Hver høst må radiatorene luftes for å sørge for at varmen sprer seg effektivt til alle beboere.

Luftingen foretas ved å sette termostaten på radiatorene på 8 for å sikre vanngjennomstrømming. Deretter åpnes lufteskuren på radiatoren (A) mens vannet som strømmer fra lufteventilen (B) samles opp i en kopp. Lufteskruen sitter på motsatt side av  

termostaten på radiatoren og åpnes ved hjelp av luftenøkkel.

 

Radiatoren er tom for luft når det kommer en jevn vannstrøm fra lufteventilen. Da kan lufteskruen stenges og jobben er gjort.

Det oppfordres dog til å gå til innkjøp av luftenøkler fra feks Clas Ohlson.

Radiatorene må alltid stå på "1" eller "snøkrystall" for å sikre at vannet ikke fryser i radiatorene og forårsaker vannlekkasje.

 

Kjøkkenvifte

 

Kjøkkenviften drar luft ut av leiligheten både fra kjøkkenet og badet. Denne funksjonen er viktig for levetiden til bygget og må ikke tukles med.

Deler og utstyr til kjøkkenviften kan kjøpes fra Airflow.

Ved bytte av vifte/hette bes beboer kontakte styret, slik at nytt utstyr erstatter det gamle.

For mer informasjon se dette dokumentet.

 

Nøkler

 

Kun seksjonseiere kan bestille ytterligere systemnøkler for egen seksjon eller garasje. Ved behov kontakt styret via kontaktskjema nederst på siden for ytterligere informasjon og bestilling.

Dersom du trenger ny kopi av sikkerhetsnøkkel til ytterdør, må du ta med deg nøkkel og møte opp hos f.eks. Aker Lås og Nøkkel i Brobekkveien 105 for å se om den kan kopieres. Telefon dit er 07707.

Portåpner til garasjeanlegget bestilles direkte av Norport (Type: Entrematic).
Portåpneren leveres til styret for koding.
Per i dag (April 2020), så er siden ikke 100% operativ. Norport anbefaler bestilling via e-post til elisabeth@norport.no.