Nyheter

2022.02.10

Økte kostnader til fjernvarme - med virkning fra og med 01.03.2022

Pga. økte kostnader til fjernvarme har styret fattet et midlertidig vedtak om å øke felleskostnadene med 10% gjeldende fra 01.03.2022.

 

Årsaken til økningen har bakgrunn i følgende tall/kostnader:
Desember 2020 - Snitt per leilighet: 820 NOK (Total: 37.000 NOK)
Desember 2021 - Snitt per leilighet: 2550 NOK (Totalt: 113.000 NOK)

 

I første omgang vil økningen gjelde for månedene mars og april 2022.

 

Det vil kontinuerlig bli foretatt en vurdering av kostnadene til fjernvarme.

 

Vi informerer samtidig om at spørsmålet rundt fellesutgifter og fjernvarme vil bli tatt opp som egen sak i ordinær generalforsamling 2022.