Nyheter

2022.08.18

Informasjon om bygge- og anleggsstøy

Spunting i forbindelse med oppføring av boligblokker.
Antatt ferdigstillelsesdato 05.09.2022

Det skal utføres støyende arbeider i perioden 15.08.2022 til 05.09.2022i tidsintervallene kl.
07:00-19:00
Det skal utføres sterkt støyende arbeider i perioden 15.08.2022 til 02.09.2022i tidsintervallene kl.
08:00-17:00
Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging i stein, betong m.m. og arbeider nærmere enn 50 m fra bygning med støyfølsom bruk. Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund.
Det er planlagt støymålinger i forbindelse med de støyende arbeidene.
Vi skal gjøre følgende for å redusere ulempene:
· Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt.
· Vi vil etablere faste pauser fra sterkt støyende arbeider.
Beskrivelse av pauser:
Pause fra 11-12
Ingen spunting etter 1700